Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni

Peremeci Film Prod. Rek. Yay. Elekt. Ve İlet. Hizm. San. Ve Tic. Ltd. Şti. (Peremeci Film veya internet sitemiz Peremeci.com.tr, Peremeci.com, Tanıtımfilmi.com) olarak kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’na uygun olarak işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem vermekte ve bu bağlamda KVKK’nda tanımlanan “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda belirtildiği şekilde ve yasal mevzuat tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

Kişisel Verilerinizin Toplanması, İşlenmesi ve İşlenme Amaçları:

Bizimle İletişim Kurma Tercihiniz

“Peremeci Film” kendi adına, kendi istediğiniz dışında sizden herhangi bir kişisel bilgi talep etmemektedir. Kendi isteğiniz ile paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz “Bize Ulaşın” sekmesinde ve “Peremeci.com.tr”nin muhtelif sayfalarında yer alan iletişim formu ve diğer iletişim metotlarıyla tarafımıza ulaşmaktadır.

Bu yollarda tarafımıza ulaştırdığınız kişisel verileriniz şu bileşenleri barındırabilmektedir;

İsim soyisim, firma bilgileri, telefon numarası, e-posta adresi ile tercih ediyorsanız yerleşik açık adres ve posta adresi, beraberinde ileti metniniz ve ileti metninizde kendi tercihinizle tarafımıza göndermek istediğiniz diğer kişisel veriler ile IP adresiniz, kullandığınız cihaz bilgileri, iletinin gönderildiği zaman bilgisi ve KVKK ile tanımlanmış diğer zorunlu bilgileri içerebilir.

Bu bilgiler, “Peremeci Film” çalışanları ya da “Peremeci Film” in talebinize dönüş yapması için uygun görülmüş kişilerce, sadece talebinizi yanıtlama amacıyla ve iş sürecini ilerletebilmek amacıyla kullanılmaktadır.

Üçüncü taraflar aracılığıyla sağlanan istatistik bilgileri

Bunun yanı sıra “Peremeci Film” web sitesini iyileştirmek ve hedef kitlesini analiz etmek amacıyla Google, Yandex, Bing, Facebook, Instagram ve LinkedIn gibi üçüncü taraflar tarafından sağlanan analiz verilerinin işlenmiş haline ulaşabilir.

Üçüncü taraflarca sağlanan istatistik bilgileri, genelde tarafımıza bireysel veri olarak aktarılmamakta ve ilgili kurum ile sizin aranızdaki sözleşme koşullarına bağlı olarak toplanmaktadır.

Bu bilgiler “Peremeci Film” tarafından doğrudan toplanmamakla birlikte, üçüncü taraf analiz sağlayıcılar tarafımıza; Hedef kitle, ziyaretçi analizi ve demografi gibi, kurumsal ve web sitesi geliştirme amacıyla değerlendirebileceğimiz veriler sağlamaktadır. Sağlanan bilgilerin içeriği için, kullandığınız arama motoru ve sosyal platromların sözleşmelerini incelemeniz önerilir.

Zorunlu ve güvenlik amaçlı veriler

Sözleşme dışı verilerde ise; Konum, kullandığınız cihaz bilgileri ve IP adresiniz gerek üçüncü taraf sağlayıcılar gerekse “Peremeci.com.tr” ve “Peremeci Film”in diğer web sitelerinin bulunduğu sunucular tarafından kayıt altına alınabilir.

IP adresiniz,  konum bilginiz, “Peremeci.com.tr” ve “Peremeci Film”in diğer web sitelerinde de geçirdiğiniz süre, giriş ve çıkış zamanları, ziyaret ettiğiniz sayfalar yasa gereği sunucuda saklanabilmektedir.

Bu bilgiler, kurumsal ve web sitesi güvenliğimiz için saklanmakta olup, siber saldırı, tehdit, hakaret ve benzeri rahatsız edici ileti sahiplerine kanuni hakkımızı kullanabilmemiz, yetkili adli mercilerce gelebilecek herhangi bir yasal bir taleple ilgili makamlara sunabilmemiz için kullanılmaktadır.

Bu bilgiler kısmen “Peremeci Film” tarafından değil, “Peremeci Film” web sitelerinin barındırıldığı yer sağlayıcılar tarafından yasal olarak saklanmaktadır. Peremeci Film web sitesi yer sağlayıcısı ‘DomainHizmetleri’dir. https://www.domainhizmetleri.com

İşlenen Kişisel Verilerinizin Aktarılması : 

Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimizin Sözleşme kapsamında yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, Şirketimiz tarafından verilen hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması, Şirketimiz tarafından verilen hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin ve/veya şirketlerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, yapımcı firmalara, Şirket yetkililerine, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, hizmet alınan ve verilen yurt içi-yurt dışı kuruluşlara,  KVKK’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen hükümler çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizi Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi :

Kişisel verileriniz; sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, Şirketimiz tarafından verilen hizmetlerin yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amaçları ile toplanmaktadır. Bu hukuki nedenle toplanan kişisel verileriniz KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında yukarıda belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

KVKK’nun 11. Maddesi Uyarınca Haklarınız :

* Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

* Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

* Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

* Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişileri bilme,

* Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

* KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

* İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

* Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

KVKK’nun 13/1. maddesi gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile birlikte, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle Şirketimize direk elden veya Şirketimizin Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No:143 / 8 Şişli / İstanbul adresine posta veya noter yoluyla iletebilirsiniz. Talebiniz KVKK’nın 13/2. maddesi kapsamında, en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, taleplerinizin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda, tarafınızdan Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilecektir.

Çerez Politikası

Çerez Politikası (Politika) “Peremeci Film” tarafından hazırlanmıştır ve “Peremeci.com.tr” ve “Peremeci Film” in diğer internet sitelerinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni ekini oluşturmaktadır. “Peremeci Film” bu “Politika”yı internet sitesinde hangi Çerezlerin kullanıldığını açıklamak amacıyla hazırlamıştır.

Çerez Nedir?

Çerezler, tarayıcınız tarafından bilgisayarınızın sabit diskinde saklanan küçük bilgilerdir. Genellikle ziyaret ettiğiniz internet sitesini kullanmanız sırasında size kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak, sunulan hizmetleri geliştirmek ve deneyiminizi iyileştirmek için kullanılır ve bir internet sitesinde gezinirken kullanım kolaylığına katkıda bulunabilir.

Çerez Türleri Nelerdir?

Çerezler kullanım ömrü, kullanım amacı ve çerezin sahibi veya çerez yerleştiren tarafa göre çeşitli ayrımlara tabi tutulurlar.

Kullanım Ömrüne GöreKullanım Amacına GöreÇerezin Sahibi veya Çerez Yerleştiren Tarafa Göre
•   Oturum çerezleri

•   Kalıcı çerezler

•   Zorunlu/Teknik Çerezler

•   Analitik Çerezleri

•   İşlevsel/Fonksiyonel Çerezler

•   Hedefleme/Reklam Çerezleri

•   Birinci Parti Çerezler

•   Üçüncü Parti Çerezler

Kullanım Ömrüne Göre Çerezler

Oturum Çerezi: Bir internet sitesini ziyaret ettiğiniz esnada oluşturulan ve ziyaret süreniz boyunca kullanılan, tarayıcı penceresi kapatılana kadar geçerli olan çerezlerdir. Bu tür çerezlerin amacı, ziyaretinizin sürekliliğini ve güvenliliğini sağlamaktır.

Örneğin, birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formların doldurulmasını sağlar.

Kalıcı Çerezler: Bir internet sitesini ilk ziyaretinizde oluşturulur, kullanım ömrüne bağlı olarak veya siz silinceye kadar sabit diskinizde kalır. Bu tür çerezlerin amacı, ziyaretçilere daha hızlı ve iyi bir hizmet sunarak site işlevselliğini arttırmaktır.

Örneğin, ziyaretçi tercihlerini hatırlayarak, iletilecek içeriğin bu tercihler doğrultusunda belirlenmesi.

Kullanım Amacına Göre Çerezler:

Zorunlu/Teknik Çerezler: Ziyaret ettiğiniz internet sitesinin düzgün şekilde çalışabilmesi için zorunlu çerezlerdir. Bu tür çerezlerin amacı, sitenin çalışmasını sağlamak yoluyla gerekli hizmet sunmaktır.

Örneğin, internet sitesinin güvenli bölümlerine erişmeye, özelliklerini kullanabilmeye, üzerinde gezinti yapabilmeye olanak verir.

Analitik Çerezler: İnternet sitesinin kullanım şekli, ziyaret sıklığı ve sayısı, hakkında bilgi toplayan ve ziyaretçilerin siteye nasıl geçtiğini gösterirler. Bu tür çerezlerin kullanım amacı, sitenin işleyiş biçimini iyileştirerek performans arttırmak ve genel eğilim yönünü belirlemektir. Ziyaretçi kimliklerinin tespitini sağlayabilecek verileri içermezler.

Örneğin, gösterilen hata mesajı sayısı veya en çok ziyaret edilen sayfaları gösterirler.

İşlevsel/Fonksiyonel Çerezler: Ziyaretçinin site içerisinde yaptığı seçimleri kaydederek bir sonraki ziyarette hatırlar. Bu tür çerezlerin amacı ziyaretçilere kullanım kolaylığı sağlamaktır.

Örneğin, site kullanıcısının ziyaret ettiği her bir sayfada kullanıcı şifresini tekrar girmesini önler.

Hedefleme/Reklam Çerezleri: Ziyaretçilere sunulan reklamların etkinliğinin ölçülmesi ve kaç kere izlendiğinin hesaplanmasını sağlarlar. Bu tür çerezlerin amacı, ziyaretçilerin ilgi alanlarına özelleştirilmiş reklamların sunulmasıdır.

Örneğin, ziyaretçiye gösterilen reklamın kısa süre içinde tekrar gösterilmesini engeller.

Çerezin Sahibi veya Çerez Yerleştiren Tarafa Göre Çerezler

Birinci Parti Çerezler: Ziyaretçisi olunan internet sitesi tarafından tanımlanan ve sadece bu site tarafından okunabilen çerezlerdir.

Üçüncü Parti Çerezler: Ziyaretçisi olunan internet sitesi dışındaki organizasyonlarla tanımlanan ve tanımlandığı hizmete dair siteye raporlama yapılmasını sağlayan çerezlerdir.

İnternet Sitemizde Kullanılan Çerezler

Sitelerimizin kullandığı zorunlu, fonksiyonel ve analitik çerezler:

  • İnternet sitesi arayüzünün ve özelliklerinin arzu edildiği gibi kullanılması için zorunludur.
  • Gelecekte bulunacağınız ziyaretler sırasındaki faaliyetleri hızlandırmanızı sağlar.
  • İnternet sitesinin ziyaretçiler tarafından nasıl kullanıldığını anlamamızı sağlayarak, istatistiki verileri bir araya getirmemize ve bu veriler doğrultusunda içerik geliştirmemize yardımcı olur.
  • Hiçbir koşulda kimliğinizi tanımlayabileceğimiz verileri toplamaz, saklamaz ve işlememizi sağlamaz, kişisel veri niteliği taşımaz.
  • Bilgisayarınıza zarar vermez ve virüs içermez.

Hedefleme ve reklamcılık çerezleri ise reklamları kişiselleştirmek ve site trafiğini analiz etmek amacıyla, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz kapsamında ve gerekli hukuki taahhütleri alınmış olarak kullanılmaktadır.

Çerez Tercihleri Nasıl Yönetilir?

Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek ya da çerezleri engellemek veya silmek için tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz yeterlidir.

Birçok tarayıcı çerezleri kontrol edebilmeniz için size çerezleri kabul etme veya reddetme, yalnızca belirli türdeki çerezleri kabul etme ya da bir internet sitesinin cihazınıza çerez depolamayı talep ettiğinde tarayıcı tarafından uyarılma seçeneği sunar.

Aynı zamanda, daha önce tarayıcınıza kaydedilmiş çerezlerin silinmesi de mümkündür.

Çerezleri devre dışı bırakır veya reddederseniz, bazı tercihleri ??manuel olarak ayarlamanız gerekebilir, hesabınızı tanıyamayacağımız ve ilişkilendiremeyeceğimiz için internet sitesindeki bazı özellikler ve hizmetler düzgün çalışmayabilir. Tarayıcınızın ayarlarını aşağıdaki tablodan ilgili link’e tıklayarak değiştirebilirsiniz.

Google Chromehttp://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Internet Explorerhttps://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
MozillaFirefoxhttp://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Operahttp://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Safarihttps://support.apple.com/kb/ph19214?
Microsoft Edgehttps://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Çerezlerin nasıl yerleştirildiği, nasıl görüleceği ve nasıl yönetilip silineceği dahil olmak üzere çerezler hakkında daha fazla bilgi almak için www.allaboutcookies.org veya www.aboutcookies.org sayfalarını ziyaret edebilir, Politika ile ilgili tüm soru ve görüşlerinizi bize iletmek için ‘Bize Ulaşın’ bölümünü kullanabilirsiniz.

“Peremeci Film” Bilgileri:

Firma Adı: Peremeci Film Prodüksiyon Reklam Yayıncılık Elektronik ve İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi.

Firma İnternet Adresi: https://www.peremeci.com.tr

Firma Telefon Numarası: (212) 248 03 03

Firma Adresi: Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No:143 / 8 Şişli / İstanbul

Firma E-posta Adresi: info@peremeci.com.tr

Firma web sitesi barındırma hizmeti: DomainHizmetleri ( https://www.domainhizmetleri.com )